EHBSO

EHBSO staat voor Eerste Hulp Bij SportOngevallen, een zeer belangrijk onderwerp voor sportverenigingen,

In alles wat we leren, schrijven, spreken en doen op het gebied van veiligheid hoort kennis van EHBSO tot de meest basale kennis die trainers moeten bezitten om veilig training te geven aan hun sporters. Wat moet je doen in het geval een sporter een sportgerelateert ongeval overkomt? Dit kan van alles betreffen, van bloedneus tot verzwikte enkel en van hersenschudding tot hartstilstand. Een sportongeval vraagt om een snelle en duidelijke reactie van de sportleider die in staat moet zijn om een geruststellende pleister te plakken maar ook een AED te bedienen danwel een ambulance te bellen.   

Training in EHBSO

De VSU heeft in september 2016 een pilot gedraaid met een cursus EHBSO voor martial arts verenigingen. Dit bleek een groot succes te zijn! De cursussen worden georganiseerd door Nieuwe Kansen Sport. Op dinsdagavond 30 mei en 6 juni 2017 werd de cursus voor de tweede keer aangeboden. Ook ditmaal was het weer een groot succes!

De EHBSO-trainingen geven bij diverse bonden recht op licentiepunten. Deelnemers waarderen vooral de uiterst praktische aanpak met ongelukjes die ze veel tegenkomen. Wat doe ik met een bloedneus of een verzwikte enkel en is het groeipijn of iets anders? zijn de thema's waar sporttrainers rechtop van in hun stoel gaan zitten. Kennis van de meest voorkomende ongelukken op de sportvereniging als extra bagage in je rugzak is een must. Zowel een bestuur van een sportvereniging als de ouder van een sportend kind hebben het recht te kunnen vertrouwen op goede eerste hulp bij sportongevallen die zich op de sportvereniging kunnen voordoen.

Voor meer informatie over dit thema, kunt u contact opnemen met Rune Massing, r.massing@sportutrecht.nl of (030) 28 40 777.