Zaalverdelingscommissie (ZVC)

De ZVC is een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Utrechtse sportwereld die gezamenlijk de speeluren van de sporthallen te verdelen. De verdeling geschied via vastgestelde zaalverdelingscriteria.

Vertegenwoordigers:
Gerard Pot, voorzitter
Bram Ebben, handbal
Petra Berk, volleybal
Branko Klawer, badminton
Cris Heukels, basketball
John Willemse, korfbal
Jolanda van Eeuwijk, kleine verenigingen
Ron Kauwen, KNVB

De vertegenwoordigers en voorzitters zijn benoemd voor een periode van 4 jaar met ingang van 2016.

Zaalverdeling sportseizoen 2017/ 2018
De vertegenwoordigers vragen de gewenste ruimte dit jaar voor 15 maart aan. In april en mei vinden de bijeenkomsten plaats waar de verdeling gemaakt wordt.

Herijking zaalverdelingscriteria
In 2016 is door een projectgroep gewerkt aan nieuwe zaalverdelingscriteria, zie document project herijking zvc-criteria voor verdere informatie. De projectgroep bestond uit een deel van de leden van de zaalverdelingscommissie, waaronder de voorzitter, de VSU en een vertegenwoordiger van het vastgoedloket van de gemeente. Met deze nieuwe criteria gaat gewerkt worden bij de verdeling van de sporthallen voor het seizoen 2017 en 2018.

  • Wijzigingen in criteria
    De belangrijkste wijziging ten opzichte van de oude criteria is de prioritering naar aantal maanden gebruik door een club. Hierbij maakt het niet uit of je een vereniging bent of een groep mensen die het hele jaar door zelf wil sporten maar niet gelieerd is aan een bond of competitie.
  • Vervolg
    Voor het komende seizoen wordt gekeken hoe de verdeling met deze nieuwe criteria gaat uitpakken. Er wordt o.a. gekeken wat de invloed van de criteria op het proces (verschil oude en nieuwe), uiteindelijke toedeling aan korfbal/handbal/hockey, bezetting, het aantal plekken dat er door een vereniging in de stad gesport wordt, het aantal uren dat er gesport wordt in de gemeente hallen.

Heeft u vragen over de zaaverdelingscommissie neem dan contact op met de VSU: tel 030 284 07 70, info@sportutrecht.nl.