Aanvragen Buurtsportcoach Onderwijs & Sport

LET OP!  De deadline voor het indien van een aanvraag Buurtsportcoach Onderwijs & Sport is vrijdag 8 juni om 23.59 uur.

Sportaanbieders uit de gemeente Utrecht die een bijdrage willen leveren aan het verhogen van de sportparticipatie van jeugd en jongeren, en tevens de eigen organisatie willen versterken kunnen een aanvraag indien voor een ‘Buurtsportcoach Onderwijs & Sport’. Op deze pagina vindt u alle informatie over de stappen die u daarvoor dient te doorlopen.

Handleiding

In de Handleiding Buurtsportcoach Onderwijs & Sport vindt u informatie over:

  • wat een buurtsportcoach is;
  • wat een buurtsportcoach kan beteken voor uw sportorganisatie;
  • hoe u een buurtsportcoach-aanvraag schrijft;
  • hoe de aanvraag- en beoordelingsprocedure er uit ziet;
  • hoe het verder gaat als uw aanvraag wordt gehonoreerd;
  • de visie van Sport Utrecht op de inzet van een buurtsportcoach.

Klik hier voor de handleiding Buurtsportcoach Onderwijs & Sport.

Beoordelingsprocedure en -criteria

In de handleiding vindt u op de beoordelingsprocedure en –criteria van de buurtsportcoach-aanvraag op hoofdlijnen. Klik hier voor een verdieping van de beoordelingsprocedure en –criteria.

Wijken en werkgebieden

De aanvraag is afgestemd op de wijk/het werkgebied waar de aanvraag zich op richt. Er wordt gewerkt met vijf wijken/werkgebieden. Als uw aanvraag zich op het voortgezet onderwijs (V.O.) richt wordt de buurtsportcoach stedelijk ingezet voor zijn of haar activiteiten in het onderwijs en in de wijken. Hieronder vindt u relevante informatie over de wijk(en)/werkgebied(en) waar de aanvraag zich op richt.

Afstemmen over aanvraag

Voor afstemming over de inhoud van uw aanvraag kunt u contact opnemen met de Beweegmakelaar Onderwijs & Sport van de wijk/het werkgebied waar de aanvraag zich op richt.

Beweegmakelaars Onderwijs & Sport:

Aanvraag indienen

De deadline voor het indien van een aanvraag Buurtsportcoach Onderwijs & Sport is vrijdag 8 juni om 23.59 uur.

Klik hier voor het indienen van een aanvraag.

Vragen

Voor verdere vragen, naast het afstemmen over een aanvraag, kunt u contact opnemen met de VSU of Harten voor Sport:

De buurtsportcoachregeling stond voorheen bekend als de Stimuleringssubsidie Combinatiefuncties Jeugd van de gemeente Utrecht. Dit heet nu ‘De Buurtsportcoachregeling’. Met de buurtsportcoachregeling kunnen sportaanbieders een buurtsportcoach inzetten die enerzijds voor de sportaanbieder aan de slag gaat, en anderzijds clinics geeft op scholen om de brug te leggen tussen sportaanbieders en kinderen of jongeren. Voorheen werd de aanvraag beoordeeld door de gemeente Utrecht. Dat is nu niet meer het geval; de aanvraag wordt nu beoordeeld door de VSU en Harten voor Sport. Harten voor Sport en de VSU worden samen één organisatie. Lees daarover meer op deze pagina