Bijeenkomst Veilig Sportklimaat: Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag in de Sport

3 Mei 2018
Locatie: 
De Weerelt (Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht)

Op donderdagavond 3 mei vindt om 19.00 uur op de Weerelt (Orteliuslaan 1041) een interactieve bijeenkomst plaats, die betrekking heeft op clubbeleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag, in het bijzonder seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze bijeenkomst wordt kosteloos aangeboden vanuit het programma Naar een Veiliger Sport Klimaat. Het vertrekpunt zijn de resultaten uit het rapport van commissie de Vries (2017) en aan de hand van de vier inzichten voor bestuurders kan gestart worden met het opstellen van preventief beleid rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag op de vereniging. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.00 uur Lichte maaltijd
  • 19.30 uur Start bijeenkomst, introductie - kennismaking
  • 19.45 uur Seksueel grensoverschrijdend gedrag – herkenning/cijfers
  • 20.00 uur Clubbeleid a.d.h.v. 4 inzichten voor bestuurders
  • 21.30 uur Afsluiting

Utrechtse verenigingen (minimaal 2 bestuurders) zijn van harte welkom op aan te sluiten bij deze bijeenkomst.

Voor vragen of om u aan te melden voor deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Koen van Es via k.vanes@sportutrecht.nl of via (030) 284 07 70.