Opleiding voor opleiders - PVB-Beoordelaar

27 Maart 2018
Kosten: 
€90.00
Locatie: 
Sportpark Marco van Basten, Utrecht

Inhoud
Hoe doe je recht aan elke kandidaat?

Deze bijeenkomsten bestrijken het complete taakgebied van de PVB-beoordelaar: de praktijk- en de portfoliobeoordeling, van waarnemen en registreren via het beoordelen van een portfolio tot aan het reflectie-interview.

Voor wie
De scholing is bedoeld PVB-Beoordelaars (in opleiding) van sportbonden.

2 dagdelen
De scholing PVB-Beoordelaar bestaat uit twee bijeenkomsten en een praktijkdeel. In het praktijkdeel voer je portfolio- en praktijkopdrachten uit. De twee bijeenkomsten zijn zodanig gepland dat je in de tussenliggende tijd kunt werken aan de opdrachten.

Toetsing
Na het volgen van de bijscholing kun je je portfolio, gevormd door je portfolio- en/of praktijkopdrachten, laten beoordelen en zo het deelcertificaat PVB-beoordelaar behalen. Een aantal sportbonden doet de beoordeling zelf. Een aantal heeft dit aan de ASK uitbesteed. Informeer bij jouw bond wat het geval is.

Als jouw sportbond niet zelf beoordeelt, kun je de portfoliobeoordeling PVB-Beoordelaar via ASK aanvragen.

Informeer bij je bond of deze opleiding mogelijk licentiepunten oplevert.

Handleiding opleider 5
Meer informatie over de scholing, sportgenerieke portfolio-opdrachten en toetsing kun je vinden in de handleiding

meer info
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.