Raadsinformatiebijeenkomst 'Sport, bewegen & gezondheid'

15 november 2018
Locatie: 
Buurthuis de Speler en buurthuis de Uithoek (wijk noordwest)

Op donderdag 15 november (van 13.30-16.30) organiseert de raad een raadsinformatiebijeenkomst over 'Sport, bewegen & gezondheid'. Tijdens deze RIB wordt gesproken over hoe bewoners en professionals in de wijk Noordwest samenwerken aan bewegen en sporten. Sport en bewegen draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid, aan sociale contacten, ontmoeting en het activeren van mensen. De gemeente heeft de ambitie om zoveel mogelik Utrechters te laten sporten en bewegen. Verschilllende partijen zetten zich in om bewoners te stimuleren om te sporten en bewegen. 

Tijdens de bijeenkomst bespreken de fracties wat er allemaal gebeurt op dit vlak. Er is aandacht voor de bestaande initiatieven zoals Buurtfitness, Beweegmaatjes, en Meidensport. Wat gaat goed en wat kan beter? Welke belemmeringen zijn er en welke drempels ervaart men om te gaan sporten en bewegen.

Programma

13.15 | inloop, buurthuis De Speler (Thorbeckelaan 18c)

13.30 – 14.30 | welkom, inleidingen en gesprek

inleidingen van/over:

  • Sport Utrecht, introductie over de werkwijze en inzet rond inwoners in kwetsbare posities
  • reflectie van Marloes Aalbers, adviseur Kenniscentrum Sport, expertise en kennis over buurtsportcoaches en het inzetten van sport en bewegen als middel om kwetsbare doelgroepen te bereiken en ondersteunen.
  • ‘Welzijn op recept’ door betrokken professionals
  • gesprek onder alle aanwezigen

14.45 – 15.15 | gesprek met initiatiefnemers van sportschool Bodysports en de Yogastudio

15.15 | fietsen naar buurthuis De Uithoek (2e Daalsedijk 2b)

15.30 – 16.30 | gesprek met professionals en inwoners over initiatieven zoals Buurtfitness, Beweegmaatjes, InBeweging, Meidensport en zo mogelijk een fietsvrijwilliger

Los van het programma, bestaat de mogelijkheid om ter afsluiting optioneel aanwezig te zijn bij een Taekwandoles in Overvecht voor kinderen met een beperking.

Aanmelden om mee te praten

Als u mee wilt praten kunt u zich via het aanmeldformulier op de site aanmelden. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdagochtend 28 november (09.00 uur).

Klik hier voor meer informatie.

Zie ook: