Spelregels

Aan een aanvraag bij het Jeugdsportfonds zijn een aantal voorwaarden verbonden. Welke dat zijn leest u hier.

Voor wie?
Kinderen van 6 tot en met 16 jaar die in het bezit zijn van een U-pas en woonachtig in de gemeente Utrecht komen in aanmerking voor een aanvraag. Het Jeugdsportfonds Utrecht keert uit wanneer andere financieringsmogelijkheden van de ouder(s) of verzorger(s) ontbreken of zijn uitgeput. 

Wanneer?
Ieder kalenderjaar kan er een aanvraag worden gedaan voor schoenen. Voor kleding en andere materialen kan er eens in de twee jaar een aanvraag worden gedaan. Er kan maximaal €100 worden aangevraagd voor sportkleding en -attributen. Voor voetbal is de maximale bijdrage €75. U kunt geen aanvraag indienen voor contributie of materialen die al zijn betaald, of een seizoen dat al is afgelopen.

Door wie?
Alleen mensen die op professionele basis met het kind werken, kunnen een aanvraag indienen. Zij kennen het kind en de thuissituatie. Docenten, hulpverleners, jongerenwerkers, combinatiefunctionarissen en intern begeleiders komen hier bijvoorbeeld voor in aanmerking. Ouders en trainers of coaches van de sportverenigingen kunnen geen aanvraag doen.
Om een aanvraag te kunnen doen, dient u zich eerst aan te melden via deze website. Na aanmelding en goedkeuring door een consulent kunt u vrijwillig een aanvraag indienen voor een kind. Dit gebeurt via dezelfde website. Ook de status van aanvragen kan hier worden gecontroleerd.

Let op: het Jeugdsportfonds Utrecht keert géén geld uit aan het kind of aan de ouder(s).