Leden VSU

Leden van de VSU
Er zijn momenteel 248 sportverenigingen lid van de VSU.
(stand per 1/12/2017)

Overzicht leden VSU

Ga naar www.sportstad-utrecht.nl voor meer informatie over het sportaanbod.