Leerlijn Sportief Vermogen

Leerlijn Sportief Vermogen
De VSU ziet de sportvereniging als een belangrijke medeopvoeder van Utrechtse jeugd. De sportvereniging is een omgeving waarin jeugd opgroeit en zich ontwikkelt. Jeugdleden, ouders en vrijwilligers zijn De sportvereniging is daarmee een enorm belangrijke, echter kleine schakel in de totale leefomgeving waarbinnen kinderen opgroeien. De Leerlijn Sportief Vermogen verbind pedagogische intenties in deze leefomgeving in een leerlijn voor sport en bewegen.

Ontwikkeling
Het bewegingsonderwijs, sport bij de vereniging en sport in de wijk: het zijn allemaal contexten waar kinderen zich bewegend ontwikkelen. Ze worden uitgedaagd om hun bewegingsmogelijkheden uit te breiden, zich binnen sportactiviteiten tot elkaar te verhouden en zo hun eigen sportidentiteit vorm te geven. In al die sportieve contexten ontmoeten ze naast leeftijdsgenoten ook diverse volwassenen die vanuit hun eigen ideeën over bewegen en opvoeden vormend bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

Het idee dat deze vorming verder reikt dan het meedoen aan activiteiten op de sportvelden of in de gymzaal wordt gedeeld door de verschillende partijen die vertegenwoordigd zijn in de projectgroep Sportief Vermogen. Er wordt verwacht dat sport‐ en beweegactiviteiten kunnen bijdragen aan de algemene onderwijsdoelen wanneer er meer vanuit een gemeenschappelijke leerlijn gewerkt wordt. Het idee voor de leerlijn Sportief Vermogen is dan ook ontstaan in de gezamenlijke overtuiging van deze partijen dat sport en bewegen de potentie hebben om bij te dragen aan het ontwikkelen van alledaagse competenties en vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in een dynamische samenleving. Vereniging Sport Utrecht, Gemeente Utrecht en Harten voor Sport hebben samen het initiatief genomen om deze leerlijn ook echt te ontwikkelen, mede om meer inhoudelijke verdieping in de aanpak te krijgen rond de verbinding.

Wil je als sportverenigingen aan de slag met de Leerlijn Sportief Vermogen? Lees hier dan meer over de ontwikkeling en bouwstenen.