Gymnastiek/turnen

Het netwerk gymnastiek/turnen heeft geleid tot een gezamenlijke lobby voor een turnhal in Utrecht. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de realisatie van een gezamenlijke turnhal bij Nieuw Welgelegen. De turnzaal kent een permanente inrichting en werd 23 september 2011 geopend. Turn4U is de bespeler van de turnzaal.

Turn4U is de overkoepelende vereniging van vier Utrechtse turnverenigingen en heeft als missie om de turnsport Utrecht breed naar een hoger plan te tillen, zowel kwalitatief als kwantitatief. De volgende vier verenigingen participeren in Turn4U:

  • DOO/K&V
  • Fraternitas
  • Longa
  • Sport Vereent

Wilt u meer informatie over het netwerk gymnastiek/turnen? Neem dan contact op met info@sportutrecht.nl, of bel naar (030) 284 07 70.