Fight Right Keurmerk

De populariteit van de martial arts in Utrecht neemt de laatste jaren ongekend toe. De martial arts hebben daarnaast een grote potentie om een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijke thema’s. De afgelopen jaren is dat bewezen door de zeer positieve resultaten in landelijke vechtsportprojecten en onderzoeken. Toch is het imago nog niet per definitie positief. Voor verenigingen is het daarom belangrijk zich transparant te onderscheiden als kwaliteitsvol, professioneel en maatschappelijk betrokken.

Eén herkenbaar en onderscheidend keurmerk, voor álle Fight Right clubs, ook in Utrecht. Utrecht ziet en ervaart zo dat in verenigingen met dat keurmerk vechtsport op een veilige en verantwoorde wijze wordt gegeven, binnen een goed pedagogisch klimaat en waar maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke plek heeft. Het keurmerk zet de vereniging gelijk in de aandacht en daardoor wint het aan maatschappelijke kracht. Het keurmerk wordt afgegeven door het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM). Het proces van het keurmerk is dat na een intakegesprek en het doorlopen van een stappenplan, er een reeks van documenten en registraties ingevuld moeten worden. Als alles in orde is komt een onafhankelijke auditor de vereniging keuren. Deze hebben betrekking op onder andere de accommodatie, de veiligheid, de trainers, de maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging en het pedagogisch en didactisch gehalte. Ook onderschrijft de vereniging de erecode van de vechtsport. Na een succesvolle audit krijgt de vereniging het ‘Fight Right Keurmerk’. 

Kijk voor meer informatie over het keurmerk op deze website.

De volgende Utrechtse verenigingen zijn in het bezit van het Fight Right Keurmerk:

1. IN NAE DO KWAN Taekwon-do

Erecode van vechtsport
"Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook."