Tennis

De gemeente Utrecht telt 21 tennisverenigingen. Drie keer per jaar vindt er een netwerkbijeenkomst plaats. Actuele zaken die besproken worden zijn onder andere de Utrechtse Tennisvisie en de Utrechtse Tenniskampioenschappen. De KNLTB en de gemeente Utrecht sluiten altijd aan bij de netwerkbijeenkomsten. 

Wilt u meer informatie over het netwerk tennis? Neem dan contact op met Irene Mobach via i.mobach@sportutrecht.nl of Martijn Wellen via m.wellen@sportutrecht.nl, of bel naar (030) 284 07 76.

Daarnaast hebben de Utrechtse tennisverenigingen een gezamenlijke website met meer informatie: www.tennisutrecht.nl