Sportiviteit & Respect

De voetbalverenigingen hebben afgesproken de komende jaren een focus te leggen op het onderwerp Sportiviteit en Respect. Op die manier vergroten de verenigingen het spelplezier voor hun eigen leden en voor de tegenstander. Dit leidt tot een prettig, veilig en plezierig voetbalklimaat, waarbij iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen binnen en buiten het veld. Tevens leidt dit tot een afname van incidenten en een verbetering van het Utrechtse voetbalimago.

Veel activiteiten vinden plaats vanuit de verenigingen zelf. Menig vereniging heeft beleid op het gedrag beschreven en onderneemt activiteiten die bijdragen aan een prettig voetbalklimaat. Gezamenlijk zijn er veel activiteiten die hun bijdrage leveren aan de gezelligheid en het positieve klimaat bij de verenigingen. Bijvoorbeeld het organiseren van cursussen en het bijwonen van bijeenkomsten waarbij afspraken gemaakt worden en er gezamenlijk manieren bedacht worden om de afspraken na te leven. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht wordt er elk seizoen een Utrechtse Fair Play Cup voor pupillen georganiseerd. Dit toernooi breidt zicht elk seizoen verder uit.

Meer informatie over de afspraken en activiteiten zijn te vinden in onderstaande documenten:

>>Bevorderen van het plezier op en om de velden
>>Handen schudden - memo
>>Handen schudden - artikel Algemeen Dagblad


Foto's Fair Play Cup