30-08-2016

In memoriam: Leo Witvliet

VSU erelid Leo Witvliet is op 89-jarige leeftijd overleden. Tijdens een herdenkingsbijeenkomst op de atletiekbaan van Overvecht - zijn tweede thuis - werd op vrijdag 26 augustus afscheid genomen van een Hellas-clubicoon.

Leo Witvliet was vanaf de oprichting betrokken bij de VSU - toen nog Vereniging Sportbelang Utrecht. Hij was een atletiekman in hart en nieren. Leo was 40 jaar lang voorzitter atletiekvereniging Hellas. Was ook een van de drijvende krachten achter de Sporthal Schoolatletiek en nog altijd aanwezig als vrijwilliger tijdens deze competie tussen de Utrechtse basisscholen. Ook maakte Leo vele jaren deel uit van het VSU bestuur. Vanwege zijn inzet werd Leo in 2014 benoemd tot erelid. Ook in de jaren daarna bleef Leo betrokken bij de VSU als lid van de Raad van Advies. Jan van Schaik - VSU sportambassadeur en erelid - stond op de bijeenkomst nog even stil over de wijze waarop Leo door de jaren heen zijn functie bij de VSU vervulde. Omdat Leo niets van computer moest hebben, werden zijn stukken voor de vergadering altijd nog via de ouderwetse post verzonden. Stond er geen atletiek op de agenda, dan was de vergadering niet waardevol in zijn ogen. Toch was Leo altijd aanwezig bij de vele VSU activiteiten: hij sloeg geen ALV en Politiek Sportcafé over, was er februari 2016 bij toen ("zijn" Hellas) atlete werd gekroond tot Utrechtse sportvrouw en zat tot enkele jaren terug nog op de publieke tribune tijdens de gemeenteraadsvergaderingen. Waar de atletiek de moeder is van alle sporten, was Leo de vader van de Utrechtse sport. Na afloop van de herdenkingsbijeenkomst ging Leo nog een laatste rondje over de atletiekbaan en over zijn eigen Walk of Fame.

Leo rust zacht en bedankt voor al je inzet voor de VSU en de Utrechtse sport.