20-04-2017

Utrechtse jongeren Beweegwinst geven

Vereniging Sport Utrecht is samen met de gemeente Utrecht en Harten voor Sport bezig een advies te maken voor en (iedereen die werkt) met jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Hoe kan er aangesloten worden bij de wensen van deze doelgroep zodat ze gaan en/of blijven bewegen en sporten. Daar worden professionals en sportverenigingen nauw bij betrokken, bij het onderzoek ‘Beweegwinst’. Beweegwinst is ruimer dan alleen sporten in verenigingsverband of in de buitenruimte. Afgevraagd wordt hoe deze Utrechtse jongeren meer (beweeg)ruimte aangeboden kan worden. Jongeren worden vaak geassocieerd met jongerenoverlast of ‘hangjongeren’, maar ook deze leeftijdsgroep verdient de ruimte. Hoe wordt er ruimte aangeboden voor jongeren om elkaar te ontmoeten? Hoe sporten jongeren het liefste en wat is daarvoor nodig? Hoe kunnen (sport)verenigingen daar beter op aansluiten? Wat kunnen jongeren zelf en waarbij is wat begeleiding nodig? 

Ook wordt er tijdens deze bijeenkomst gekeken naar waar er in de praktijk tegenaan gelopen wordt. Wat er nodig is om jongeren (beter) te faciliteren om te komen tot beweegwinst. En wat er nodig is om jongeren te binden aan de sportvereniging.

Heeft u vragen of ideeën over ledenwerving en/of –behoud? Wil uw vereniging ook meedenken over Beweegwinst voor jongeren? Neem dan contact op met Koen van Es via k.vanes@sportutrecht.nl.

Lees meer:

- Ledenwerving
- WEURO 2017
- Utrechtse sportkalender maart 2017