01-05-2017

Veelzijdige accommodaties

Sportverenigingen maken nooit 24 uur per dag gebruik van hun accommodatie. Ze hebben dus vaak ruimte en mogelijkheden voor andere bestemmingen. Kinderopvang, bijvoorbeeld. Of huiswerkbegeleiding. Fijn voor de portemonnee, maar tegelijk goed voor de maatschappelijke betekenis. Voetbalvereniging Sporting 70 en omnivereniging Hercules geven er beide op hun eigen manier invulling aan.

Tennis, voetbal, badminton, cricket, goalbal...het kan allemaal bij Hercules, een vereniging met ongeveer 2.500 leden. Die sportieve veelkleurigheid alleen al geeft de vereniging een eigen karakter, zegt Fons Visser, secretaris van het hoofdbestuur. " Kinderen komen hier voetballen, ouders slaan een balletje. Er is altijd wat te beleven, iedere sport heeft z'n eigen cultuur en die culturen ontmoeten elkaar hier. In die zin zijn we al breed georiënteerd." 
Het aantal gebruikers van de accommodatie groeit alleen maar, uiteenlopend van kinderdagverblijf tot bridgeclub, van scholen en brandweermedewerkers die komen sporten tot vergadertijgers van de cricketbond en leerlingen van het ROC Midden Nederland die hier praktijkonderwijs krijgen. "We hebben een mooi complex en dat willen we steeds meer beschikbaar stellen voor initiatieven. Dat is deels omdat het de vereniging inkomsten oplevert, maar ook omdat we een maatschappelijke functie willen hebben."
De achterliggende gedachte? Hoewel Hercules al 135 jaar bestaat, wil de vereniging meegaan met z'n tijd en belangrijk zijn voor de buurt, vooral ook jongeren uit de buurt. "Vroeger moest je als kind stiekem over het hek klimmen om tegen een balletje te trappen, nu niet meer. Jongeren kunnen hier tegenwoordig altijd terecht, in een veilige, vertrouwde omgeving." Lacht: "Mijn eigen kinderen doen dat ook en dat heb ik liever dan dat ze de stad in gaan."
De vereniging schroomt niet een beroep te doen op ouders om de maatschappelijke rol invulling te geven. "Ouders die ondernemer zijn krijgen bijvoorbeeld de vraag of ze een stageplek voor jongeren hebben in hun bedrijf. Daarvoor werken we samen met het werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak, dat jongeren zonder diploma aan werk probeert te helpen." 
Met de samenwerking slaat Hercules twee vliegen in één klap: voor iedere jongere die wordt geplaatst krijgt de club een leuke bonus, terwijl die jongere zelf profiteert van een maatschappelijk duwtje in de rug. Al die extra activiteiten vragen natuurlijk om begeleiding en dus ook om tijd van de leden. Niet iedereen staat te popelen om vrijwilligerswerk te doen en de vraag bij een nieuw initiatief is vaak wie de kar gaat trekken. "Dat gaat niet altijd vanzelf en dat begrijp ik ook wel. We hebben daarom een coördinator vrijwilligers die oudere leden en ouders direct aanspreekt, dat is nodig. Uiteindelijk zijn we samen verantwoordelijk voor onze maatschappelijke rol."

Sporting '70
Ook voetbalvereniging Sporting '70, 'buurman' van Hercules, biedt steeds meer ruimte aan andere gebruikers. De buitenschoolse opvang van Ludens is 'grootgebruiker', er wordt drie keer per week yogales gegeven en leerlingen van het Rietveld College krijgen 's zomers gymles. Twee keer per jaar is Sporting thuisbasis voor het stedelijk schoolvoetbal, daarvoor worden zelfs de trainingen opgeschort. Sinds kort biedt de club zelf in het vernieuwde deel van de accommodatie huiswerkbegeleiding aan met samenwerkingspartner Hoofdzaak Studiebegeleiding. "Daar hebben we wel over gediscussieerd," zegt penningmeester Marjard Krijger. "Aan de ene kant vinden we onze maatschappelijke rol belangrijk en willen we onze buurtfunctie op meerdere manieren tot uitdrukking laten komen. Aan de andere kant moet voetbal wel op de eerste plek staan en het vraagt de nodige inspanningen om alleen dat al als vrijwilligersorganisatie goed te organiseren. Voor ons is het zaak een goede balans te vinden tussen wat we willen en wat we kunnen."
Zelf nieuwe initiatieven ontplooien is lastig, maar Sporting staat volgens Marjard open voor alle ideeën, mits ze passen bij het karakter van de club: kleinschalig, laagdrempelig. Als voorbeeld noemt hij de kantine, die mogelijkheden biedt voor het bereiden van maaltijden. "Voor een volledig professionele uitbater zijn we te klein. Maar wanneer buurtbewoners ideeën hebben voor iets eetcafé-achtigs met bijvoorbeeld een wisselend dagmenu: kom met ons praten, we faciliteren graag, alles is bespreekbaar. We zijn een interessante partner."
De nieuwbouw borduurt voor op het bestaande gebouw. Het liefst had de penningmeester een compleet nieuw gebouw zien verrijzen, helemaal geschikt voor multifunctioneel gebruik. Dat zat er financieel niet in, maar Sporting voert momenteel wel oriënterende gesprekken met Ludens over het uitbreiden van de bso. Wanneer de plannen van de grond komen, zou dat de club zo'n 250 vierkante meter extra ruimte bieden. "Die zouden we mooi kunnen gebruiken. Ik denk bijvoorbeeld aan een multifunctionele ruimte die we 's ochtends kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld yogalessen en 's avonds voor de spelers en allerlei cursussen van clubs en organisaties uit de buurt."|
Kleinschaligheid blijft bij alle veranderingen het sleutelwoord, het verenigingsgevoel mag niet verloren gaan. "Maar binnen onze mogelijkheden nemen we onze maatschappelijke rol serieus en gaan we graag mee met de ontwikkelingen. En het kost ons als vereniging misschien extra inspanningen, het geeft ook veel voldoening om initiatieven tot stand te zien komen."

Klik hier om de foto's in het Facebook-album van Sport doet Meer te bekijken.

 

Sport doet meer! Onder die noemer ontplooit Utrecht tal van maatschappelijke initiatieven op het gebied van sport en bewegen. De gemeente Utrecht, Harten voor Sport, VSU en sportaanbieders werken samen om de inspirerende voorbeelden daarvan in de schijnwerpers te zetten.

 

(c) Tekst en beeld: Eddy Steenvoorden