13-10-2017

Sportvereniging erkend als erfgoed

Nederland kent een prachtige traditie op het gebied van sportverenigingen. De verenigingen werden eind 19e, begin 20e eeuw opgericht vanuit de zuilen, religie en politieke stromingen. In ruim 100 jaar is er in ons land een sportinfrastructuur gegroeid van 25.000 sportverenigingen. De organisatie Immaterieel Erfgoed heeft de sportvereniging als erfgoed erkend. 

 

Maatschappelijke rol
De sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke rol; het is de plek waar mensen samen komen, samen sporten, plezier hebben en waar ze van elkaar leren. Het is de plek waar  kinderen leren om op een normale manier met elkaar om te gaan. Waar bijvoorbeeld het leren om respect voor elkaar te hebben en te leren van winnen en verliezen een belangrijke rol heeft.

Vrijwillige bestuurders
Tienduizenden vrijwillige bestuurders die het als hun verantwoordelijkheid voelen om als vrijwilliger leiding te geven aan hun sportvereniging. Het zijn vaak ouders maar ook grootouders.

Waarde
Het is voor  velen de plek voor het ontstaan van vriendschappen voor het leven; sportverenigingen dragen bij aan de sociale cohesie van de buurt, wijk en stad. Het is voor velen de plek waarin met als trainer, leider of bestuurder de eerste ervaringen opdoet die mensen vormt en later in een studie of baan tot voordeel strekt. De sportvereniging heeft een door de eeuwen heen bewezen waarde die het recht heeft beschermd en geconserveerd te worden. Met deze erkenning is dit nu vastgelegd. 

Lees ook:
- Draag voor 6 december jouw favoriete Sportvereniging, Sportvrijwilliger, Sportcoach voor voor de Sportprijs Utrecht 2017
- Sporten voor vluchtelingen
- Gezondheid sportclubs onder de loep