07-12-2017

Subsidie duurzaamheid

Sportverenigingen kunnen in 2018 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie. Er is per 2 januari 2018 een bedrag van minimaal zes miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ (EDS). Voor sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van dertig procent op de materiaalkosten indien wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking.

Groot succes in 2016 en 2017
Voor deze subsidieregeling was in 2016 en 2017 veel belangstelling. Na de openstelling was in beide jaren het beschikbare budget snel overvraagd. Het merendeel van de aanvragen had betrekking op investeringen in LED-verlichting en zonnepanelen. Dit kan niet los worden gezien van de beperkte terugverdientijd van deze investeringen.

Deze terugverdientijd is onder andere afhankelijk van het type investering en het gebruik door de sportorganisaties. In de regel ligt de termijn tussen de 8 en 11 jaar. Terwijl de investeringen over het algemeen een levensduur van meer dan 20 jaar hebben. Ook ziet Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) dat veelal een combinatie wordt gemaakt met een andere subsidieregeling (SDE-regeling).

Energiescan en bancair lenen
Nagenoeg iedere vereniging die een aanvraag doet, heeft een energiescan laten uitvoeren die als basis wordt gebruikt voor de uit te voeren investeringen. Voor de betreffende verenigingen betekent dit niet alleen een op maat gemaakt advies, maar kunnen ze daarnaast in aanmerking komen voor een additionele subsidie van vijhonderd euro, wanneer geïnvesteerd wordt in één van de in het rapport opgenomen maatregelen.

Utrechtse verenigingen die zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken om de duurzame investeringen te kunnen realiseren, kunnen een lening worden aangaan bij het Energiefonds Utrecht. 

Ondersteuning vanuit VSU
Clubs die hulp nodig hebben kunnen contact opnemen met Irene Mobach, projectleider VSU Energie, via i.mobach@sportutrecht.nl