21-12-2017

Vraag en aanbod sportcapaciteit Utrecht

Utrecht groeit in de komende vijftien jaar naar 410.000 inwoners. Door de groei van de Utrechtse bevolking zal de vraag naar sportruimte naar verwachting ook toenemen. 

De gemeente heeft aan het Mulier instituut gevraagd om onderzoek te doen naar wat deze groei betekent voor de sportvoorzieningen. Het Mulier onderzoek is uitgangspunt geweest voor de Rapportage Capaciteitsbehoefte Sport 2018-2030. Deze rapportage gaat in op de consequenties van de groei van de stad voor de sportvoorzieningen in samenhang met de huidige wachtlijstproblematiek. Er wordt in de rapportage uitgegaan van een toename van het slimmer en efficiënter gebruiken van de huidige capaciteit aan sportvoorzieningen. Daarnaast wordt voor zowel de veldsport als voor de zaalsport een voorstel gedaan voor uitbreiding van de sportruimte, gefaseerd over de periode 2018-2030. De gemeente verwacht dat niet voor elke sportdiscipline extra ruimte nodig is. Bij een aantal netwerkbijeenkomsten is de capaciteitsbehoefte al behandeld (basketbal, turnen). Bij een aantal netwerkbijeenkomsten zal de gemeente Utrecht alsnog aansluiten en een toelichting geven op de notitie Capaciteitsbehoefte Sport 2018-2030 (o.m. volleybal).

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem contact op met Irene Mobach via i.mobach@sportutrecht.nl of 030-2840778