22-01-2018

Voorlopige Zwemvisie

De langverwachte Zwemvisie 2018 - 2022 is behandeld in het college van B&W en wordt naar verwachting in januari voorgelegd aan de gemeenteraad. De verschillende Utrechtse zwemverenigingen, de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en de VSU hebben middels verschillende inspraakavonden en tussentijdse feedback kunnen participeren in het opstellen van de visie, Utrecht maken we immers samen.

Deze zwemvisie sluit aan bij de missie uit de Sportnota 2017 – 2020: door middel van een optimale sportinfrastructuur mensen uitnodigen tot sporten en bewegen, als onderdeel van een gezonde leefstijl. De doelstellingen voor de zwemvisie zijn daarom:

  1. Vergroten van de zwemvaardigheid van alle Utrechters;
  2. Meer Utrechters laten sporten en bewegen;
  3. Aandacht voor topsport en talentontwikkeling;
  4. Stimuleren van zelfbeheer en medebeheer ten behoeve van een grotere participatie.*

Een belangrijke randvoorwaarde om aan de doelstellingen tegemoet te komen en de Utrechtse zwemverenigingen en andere gebruikers ruimtelijk te faciliteren is de beschikbare capaciteit aan zwemwater.

Verschillende gebruikers ervaren een gebrek aan capaciteit, met name op de piekuren. Om die reden wordt er in 2018-2019 meer uitgebreid onderzoek gedaan naar het aanbod en de ontwikkeling van de vraag naar zwemmen en zwemwater door de verschillende gebruikersgroepen en in het licht van de groei van de stad. Via de VSU zullen de verenigingen bij dit onderzoek worden betrokken. In 2019 zal over de uitkomsten van dit onderzoek apart worden gerapporteerd.

Proces:

De zwemvisie wordt eerst voorgelegd aan de raadscommissie en daarna vastgesteld in de raad. De raad kan eventueel zelf nog om een raadinformatieavond vragen.

Klik hier voor de Zwemvisie, de reactie van de Utrechtse zwemverenigingen, KNZB en VSU, en voor het voorstel aan de raad.

*Bron: Zwemvisie 2018 – 2022 Een leven lang Zwemmen in de vier Utrechtse Zwembaden.