02-02-2018

Talentprogramma Modern Besturen

De VSU stimuleert het enthousiasmeren en opleiden van jonge sportbestuurders. Hebben jullie in het verenigingsbestuur een jong ambitieus bestuurslid of loopt er in de vereniging een potentiële bestuurder rond die jullie graag zouden toevoegen aan het bestuur? Voor deze jonge parels (of iets oudere parels) organiseren wij samen met Brug 8 het talentprogramma “Modern Besturen”. Een mooie kans voor de bestuurders van de toekomst en jouw vereniging! 

Wat is het talentprogramma voor jonge aanstormende bestuurders?
Het talentprogramma is specifiek ontwikkeld voor ambitieuze jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die bestuurslid zijn bij een sportvereniging of die een bestuursfunctie ambiëren. Als je ouder dan 30 jaar bent en graag wil deelnemen aan het programma neem dan even contact op met j.dekeijzer@sportutrecht.nlHet traject bestaat uit 5 avonden waarin de volgende thema’s worden besproken: Besturen: wat is dat?, Trends en ontwikkelingen, Persoonlijke effectiviteit en leiderschap, Samen veranderen en de praktijk.

Tijdens het traject wordt men getraind en bewust gemaakt in het effectief inzetten van hun competenties en leiderschapsvaardigheden. Er wordt stil gestaan bij het omgaan met weerstand en samenwerking. Daarnaast worden de jongeren uitgedaagd om na te denken over hoe zij naar de toekomst kijken en welke rol zij kunnen spelen in de toekomstige veranderingen op de vereniging. Na elke bijeenkomst volgt een huiswerkopdracht, waardoor de link naar de praktijk direct gelegd wordt. De deelnemers wisselen ervaringen uit en adviseren elkaar bij knelpunten.

Waarom is het voor mijn vereniging waardevol?
Veel verenigingsbestuurders worstelen met de vraag hoe zij hun (bestuurlijk) kader kunnen aanvullen en verjongen. Tegelijkertijd weten veel jongeren echter niet wat het besturen van een vereniging precies inhoudt, achten ze zichzelf (nog) niet capabel genoeg of weten zij niet hoe zij aansluiting kunnen vinden bij de oudere bestuursleden. Jammerlijk, want verjonging van sportbesturen verloopt daardoor moeizaam, terwijl de rol van de jongere bestuurders juist belangrijk is in het aangaan van de toekomstige uitdagingen van de vereniging in de snel veranderende omgeving.

Voorwaarden en aanmelden
Het traject is gratis mits men het gehele traject aanwezig is tijdens de bijeenkomsten. Voorafgaand betalen deelnemers € 100,- borg, die zij in mei na het goed afronden van het traject teruggestort krijgen. Per club kunnen maximaal 2 personen deelnemen. In totaal is er plaats voor 20 deelnemers, dus reageer snel want vol = vol!

Aanmelden kan hier tot vrijdag 30 maart. In de week van 2 april wordt via een mailing bekend gemaakt welke deelnemers op 9 april starten tijdens de eerste bijeenkomst.

Planning
De vijf bijeenkomsten vinden plaats op: 9 april, 23 april, 28 mei, 11 juni en 25 juni van 19.00-22.00 uur. De definitieve locatie in Utrecht wordt nader bekend gemaakt.

Voor meer informatie en eventuele vragen over het programma kunt u contact opnemen met Judith de Keijzer via j.dekeijzer@sportutrecht.nl of (030) 284 07 70.