21-02-2018

Wat betekent de AVG privacywetgeving voor uw sportvereniging?

Is uw sportvereniging al klaar voor de AVG? Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook sportverenigingen moeten hieraan voldoen. Nog maar weinig verenigingen zijn hier actief mee bezig. Het is een complex vraagstuk voor vrijwilligersorganisaties. Toch is het van groot belang hiermee aan de slag te gaan. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors. 

In dit bericht vindt u meer informatie over de AVG en op welke manieren de VSU ondersteuning biedt.

Wat gaat er gebeuren? De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de nieuwe privacywetgeving is persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de hele EU gelijk te trekken. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd. Burgers krijgen meer zeggenschap over hun data en wat daarmee gebeurt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen.

Is niets doen een optie?

Niets doen is geen optie. Sportverenigingen moeten kunnen aantonen dat ze op een correcte manier omgaan met persoonsgegevens. De boetes die geriskeerd worden zijn hoog. De wet wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij voeren de controles uit en nemen maatregelen wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld.

Hoe wordt mijn vereniging AVG-proof?

NOC*NSF heeft in samenwerking met een groot aantal sportbonden en de Stichting AVG een stappenplan ontwikkeld. Het (online) stappenplan voor sportclubs is een hulpmiddel om te voldoen aan de AVG. Dit stappenplan neemt je mee in de acties die je dient te ondernemen op het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten. Met het doorlopen en invulling van deze tool ontwikkel je een privacy protocol voor uw vereniging.

Na het doorlopen van het stappenplan kun je een AVG-verklaring aanvragen bij Stichting AVG. Dit is een zelf-verklaring. Je verklaart hiermee zelf dat jouw vereniging het stappenplan heeft doorlopen en acties heeft ondernomen. Stichting AVG bekijkt alleen of het stappenplan is ingevuld. Zij doet geen inhoudelijk onderzoek of de stappen juist zijn gevolgd. Jouw vereniging is en blijft zelf verantwoordelijk om te (blijven) voldoen aan de AVG.

Sportverenigingen die zijn aangesloten bij één van onderstaande sportbonden kunnen via de eigen bond een toegangscode verkrijgen voor het (online) stappenplan van de Stichting AVG.

Overzicht deelnemende bonden op 21-2-2018*

Het stappenplan biedt geen garantie dat na het doorlopen van de stappen de vereniging daadwerkelijk voldoet aan de AVG. NOC*NSF, VSU en de deelnemende bonden zijn dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen die zouden kunnen ontstaan uit het volgen van het stappenplan.

Ondersteuning VSU

Toegangscode stappenplan

Sportverenigingen uit de gemeente Utrecht die niet zijn aangesloten bij een (deelnemende) bond kunnen een toegangscode voor het stappenplan AVG voor sportclubs verkrijgen via de VSU. De kosten hiervoor bedragen €12,-. Na aanvraag van een toegangscode is het ons streven dat u deze na uiterlijk twee weken ontvangt.

Klik hier als u een toegangscode voor het stappenplan AVG voor sportclubs wilt ontvangen.

Themabijeenkomst

De VSU heeft op dinsdagavond 3 april en op woensdagavond 18 april van een informatiebijeenkomst georganiseerd over de AVG voor de Utrechtse verenigingen. Hierin zijn verenigingen in één avond op weg geholpen door een expert bij het toepassen van de AVG op de vereniging.

De VSU zal bij voldoende animo een derde informatiebijeenkomst organiseren. Deze zal plaatsvinden bij de VSU (Grebbeberglaan 5,3527 VX Utecht). De datum hiervan wordt bepaald in overleg met de geïnteresseerde sportverenigingen. Klik hier om uw interesse voor de informatiebijeenkomst kenbaar te maken.

Questions & Answers AVG voor sportverenigingen

Hoe moeten wij als sportvereniging vanaf 25 mei 2018 omgaan met persoonsgegevens? Deze Q&A geeft antwoord op de meest gestelde vragen over de omgang met persoonsgegevens onder de AVG. Deze Q&A wordt aangevuld met nieuwe veel gestelde vragen en antwoorden zodat hij steeds completer wordt. Klik hier voor een overzicht van de meest gestelde vragen.

AVG in vogelvlucht

Klik hier voor het stappenplan voor de AVG in vogelvlucht.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Koen van Es, via k.vanes@sportutrecht.nl of (030) 284 07 70.