25-04-2018

VSU erelid Paul Verweel overleden

Dinsdag 24 april is op 66-jarige leeftijd VSU erelid Paul Verweel overleden. Paul Verweel was jarenlang betrokken bij de VSU en heeft veel betekent voor de Utrechtse sport. Een bijzonder mens en leermeester in de sport. Paul Verweel was al geruime tijd ziek.

De VSU bestaat ruim 30 jaar, maar in de periode dat Paul voorzitter was, van 1997 tot 2009, is de vereniging uitgegroeid tot een organisatie waar niemand in de Utrechtse sport nog omheen kon. Samen met vele anderen heeft hij talloze initiatieven genomen om het fundament van de Utrechtse verenigingen te verstevigen. We herinneren ons nog goed zijn vurige betogen tijdens vele Politiek Sportcafés en zijn bevlogen inzet voor de convenanten van en voor de voetbalclubs en eveneens zijn immer enthousiaste betrokkenheid bij diverse netwerken. Ook na zijn VSU voorzitterschap in 2007 heeft Paul – in de rol van VSU erelid en ambassadeur - niet stilgezeten en bleef hij actief binnen de Utrechtse sportwereld. Zo was hij 10 jaar voorzitter van de voetbalvereniging Hoograven, vicevoorzitter bij de KNVB, bestuurslid van Stichting Sport & Samenleven Utrecht (SSU) en de laatste tijd als adviseur betrokken bij de jonge sportvereniging Vechtzoom. In 2013 werd hij nog benoemd tot Utrechter van het jaar en begin dit jaar werd hij ook naamgever van het Paul Verweel Sportfonds. Dit fonds biedt sportkansen aan kinderen die het financieel minder breed hebben. Altijd spatte de passie voor sport ervan af. Pas toen het lijf hem volledig in de steek liet, gaf hij op.

In een reactie op het overlijden laat VSU voorzitter Jan Boessenkool het volgende weten: “Het is nauwelijks voor te stellen dat dit icoon er niet meer is, geen deel meer uitmaakt van de Utrechtse sportwereld, niet meer te raadplegen is voor lastige vraagstukken die de VSU en/of de SSU aangaan, of Hoograven, of Vechtzoom of welke vraag ook. Voor mij persoonlijk is het nog pijnlijker, na 43 jaar trouwe vriendschap, ook al kondigde zijn dood zich al enige tijd aan na een slopende ziekte. Het leven werd voor hem uiteindelijk, in zijn eigen woorden, ondraaglijk. Het verdriet is groot, het verlies enorm en we zullen hem vreselijk missen. Maar de dankbaarheid voor wat Paul allemaal tot stand heeft gebracht, zijn nalatenschap en bovenal zijn vriendschap zal uiteindelijk groter blijken. Rust zacht vriend!“

Lees ook
Paul Verweel Sportfonds gelanceerd
Sportjournaal jubileum editie
Utrechtse Sportkrant - S.V. Vechtzoom