01-05-2018

Lintjesregen sportvrijwilligers

Tijdens de Lintjesregen 2018 ontvingen ook een aantal Utrechtse sportvrijwilligers uit handen van burgemeester Jan van Zanen een koninklijke onderscheiding. 

De heer M.A. Antonioli (77 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Sinds 1996 is de heer Antonioli als vaste barman dag in dag uit vrijwillig actief voor krachtsportvereniging De Halter. Hij vangt de leden op die komen sporten en is het aanspreekpunt voor alle activiteiten die er op de dag plaatsvinden. Zo helpt hij bij het 'VUT' fitness voor de oudere leden en is zeer betrokken bij de naschoolse activiteiten voor de jeugd, de toernooien en de evenementen. Tijdens toernooien is hij het aanspreekpunt voor en de drijvende kracht achter de horeca. Hij regelt de bestellingen en zorgt dat de voorraad op orde is. Ook de schoonmaak van de kantine komt voor zijn rekening. Naast zijn vrijwillige werkzaamheden voor De Halter organiseert de heer Antonioli culturele activiteiten in Utrecht en omgeving vanuit de COI, een organisatie die de Italiaanse gemeenschap helpt hun weg te vinden in Nederland. 

De heer O. Benali (51 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Benali is vanaf 1990 actief in verschillende vrijwillige functies. Hij is oprichter en bestuurslid voor de Democratische Vereniging van Marokkanen in Nederland, afdeling Utrecht. Ook is hij lid van de Ouderraad van basisschool De Panda, vrijwilliger in verschillende functies voor sportvereniging Zwaluwen Utrecht. Daarnaast is hij oprichter en vrijwilliger van de Werkgroep Participatie Kanaleneiland. Als lid van Bondgenoten Politie-allochtone gemeenschappen Overvecht bespreekt hij de actuele ontwikkelingen in de wijk en komt waar nodig in actie. Tot slot is hij ook vrijwilliger voor het Huiskamerproject in het activiteitencentrum Hart van Noort in Utrecht. Daar houdt hij wekelijks een spreekuur over onderwijs en opvoeding en coördineert huiswerkklassen. Als enthousiaste en motiverende vrijwilliger zet de heer Benali zich in voor de stad en voor de Marokkaanse gemeenschap in het bijzonder.

De heer D.J. de Boer (58 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 2003 is de heer De Boer voorzitter van de stichting Vrienden van het Máximapark. Naast het aansturen van het bestuur, activeert en stimuleert hij vrijwilligers en treedt op als gesprekspartner met de gemeente Utrecht, landschapsbeheer Vleuten-De Meern en de wijkraad. Ook zoekt hij de samenwerking met diverse sponsoren, waardoor initiatieven in het park gefinancierd kunnen worden. Hij adviseert en wisselt ideeën uit met besturen uit het land die verantwoordelijk zijn voor het zelfbeheer van hun stadsparken. Tevens initieert hij projecten in het park om de samenhang tussen bewoners te vergroten, zoals een Elfstedentocht en het aanplanten van nieuwe bomen. Als initiator van het verplaatsen van eeuwenoude platanen van het Domplein en de oude Jeremiebrug van de Westerkade naar het Máximapark, heeft hij de Leidsche Rijn en de historische binnenstad van Utrecht nader tot elkaar gebracht. In het verleden heeft de heer De Boer gedurende 5 jaar als vrijwilliger meegewerkt aan de wederopbouw van Mixed Hockey Club Fletiomare, onder meer in de totstandkoming van nieuwe hockeyvelden en werving van leden en vrijwilligers. Tevens was hij initiatiefnemer van het platform ‘Toekomst Leidsche Rijn Centrum’, waarin betrokken partijen bij elkaar werden gebracht.

Drs. De heer G.H.C.J. Dekkers MCM CMC (64 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van 2003 tot 2017 is de heer Dekkers vrijwillig actief voor de wijkraad-West in Utrecht. De eerste 5 jaren als lid en vanaf 2008 als voorzitter. Hij werkte aan een leefbare stadswijk, voor jong en oud, intellectueel, creatief of een kleine ondernemer. Het gaat hem om de chemie. Onderwerpen die de heer Dekkers heeft aangepakt zijn verkeer, aantrekkelijk en bereikbaar Utrecht West, wijkgroenplan, detailhandel en horeca in Utrecht West. Hij nam vaak het voortouw voor adviezen aan het college van B en W en het ondersteunen van bewonersinitiatieven en werkte daarbij samen met de andere wijkraden. Binnen de wijkraad West heeft de wijk Lombok zijn speciale aandacht gehad en daarom werd hij in 2005 lid van de Ontwikkelgroep Lombok Centraal. Vanaf 1990 laat hij ook vocaal van zich horen als lid, bestuurslid/penningmeester van zangvereniging ’t Verzetje. Sinds 2010 beoefent hij de Taekwon-Do sport en heeft hij zich ontwikkeld tot een zeer actief kaderlid. Hij begeleidt als assistent-instructeur een lesgroep, ontwikkelt de opleidingsprogramma’s, is veelvuldig scheidsrechter en is teamleider in het Warriorsprogramma.

Mevrouw M.E.A. Glas (58 jaar) – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Glas is al tientallen jaren actief in de stad Utrecht voor de Fietsersbond. Met haar grote kennis en verkeerskundig inzicht is zij daar het boegbeeld. Zij draagt bij aan goede fietsroutes van en naar school/huis/werk in de wijk Noordwest. Goed in de zin van autoluw, aantrekkelijk en een goed wegdek. In Leidsche Rijn zet ze zich in om het fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken met adviezen en praktisch meedenken. Zonder haar inzet zou de bond niet half kunnen doen wat ze nu doen om de stad nog fietsvriendelijker te maken. Ze zorgt mede voor meer duurzame mobiliteit, gezondere inwoners, schonere lucht en betere bereikbaarheid. Naast haar werkzaamheden voor de Fietsersbond zet mevrouw Glas zich in voor de Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (Floron). Sinds 2001 heeft zij diverse gebieden van onder andere Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten rond haar woonplaats onderzocht op het voorkomen van wilde planten. Daarmee heeft zij een bijdrage geleverd aan de bescherming van de natuur in Nederland.

De heer E.W.C.A. Héman (63 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In 2017 vond de 100ste editie plaats van de Nijmeegse Vierdaagse. Ruim 350 vrijwilligers, aangestuurd door het bestuur en de Hoofden van Dienst, waaronder de heer Héman, zorgden samen met voor een onvergetelijke wandelweek in juli. Na een periode op de administratie werd de heer Héman Hoofd Dienst Bureaulisten. Zijn taken in deze functie zijn zeer divers. Buiten de Vierdaagseweek zijn er maandelijks en tweewekelijks overleggen met overige diensthoofden, ad-hoc commissies, en bestuur. Naast zijn activiteiten voor Stichting De 4-daagse is de heer Héman sinds 2011 als penningmeester actief voor het Kathedrale Koor Utrecht (KKU). Samen met de overige leden van het bestuur houdt hij het KKU draaiende, waarbij de relatie met partners van groot belang is. Behalve bestuurder is de heer Héman de stuwende kracht en organisator van de jaarlijkse studieweekeinden, concertreizen en zeilweekeinden. Ook is hij als begeleider van de jongste groep kinderen altijd aanwezig tijdens repetities, hoogmissen en concerten. Hij speelt een rol bij het beheer van de kleding, inkopen doen en het maken en bewerken van geluidsopnames.

De heer W. van Kuyk (74 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Kuyk is sinds 1968 tot zijn pensionering in 2005 actief bij poppodium Azotod, opgericht als jongerencentrum De Kruk. In de periode dat hij in dienst was, werkte hij veel van zijn uren vrijwillig. Zijn taken bestaan al bijna 50 jaar uit het beheren van het pand, het begeleiden van vrijwilligers en het waarborgen van de veiligheid tijdens evenementen. Ook als kassamedewerker en schoonmaker tijdens optredens en festivals kan hij worden ingezet. Voor het bestuur wordt hij regelmatig als ‘het geweten van Azotod’ geraadpleegd. Daarnaast is de heer Van Kuyk vrijwilliger bij de maandelijkse jazzmiddagen in het Oude Tolhuys, de jaarlijkse Internationale Rally Maarsseveenseplassen van de Harley Davidson Club ’t Centrum en de jaarlijkse Kindervakantieweek De Meern. Bij jeu de boulesvereniging ‘We Legge’ verricht hij hand- en spandiensten op technisch gebied, maakt de banen speelklaar en draait bardiensten. Tot slot was de heer Van Kuyk in het verleden chauffeur voor de tournees van muziekgezelschap Flairck.

De heer J.H. Moll (78 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Moll was 12 jaar, tot 1989, in diverse bestuursfuncties actief bij de Coöperatieve Bloemen- en Plantenveiling Utrecht en Omstreken’. Hij richtte samen met een aantal anderen in 1979 de Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur in de provincie Utrecht op (STITU). Deze organisatie heeft als doel tuinbouwbedrijven te ondersteunen, te adviseren en hun belangen te behartigen. Tot op heden is de heer Moll er actief als secretaris. Daarnaast is hij verantwoordelijk (geweest) voor de totstandkoming van een viertal tuinbouwbedrijven en het oprichten van belangenvereniging agrariërs Vleuten-De Meern. Daarnaast is de heer Moll (vice)voorzitter van de Bridgeclub up- en down in Vleuten en actief bij Golfclub De Haar. Ook is hij medeoprichter van de Rotary Haarzuilens en daar, na 45 jaar, nog actief lid.

De heer F.E. de Rooij (64 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer De Rooij is sinds 1988 vrijwillig bestuurlijk actief voor tal van organisaties. In al zijn activiteiten is hij  een bestuurder pur sang en een voorbeeld voor velen. Zo was hij bestuurslid/penningmeester voor de Stichting Peuterspeelzalen Vleuten-De Meern, mede oprichter en penningmeester voor Stichting KOKO (Koepel Organisatie Kinder Opvang Vleuten-De Meern), bestuurslid/penningmeester voor de Stichting Katholiek Basisonderwijs Vleuten-De Meern, voorzitter van Schaakclub Trio De Meern en was onder andere voorzitter van Rotaryclub Haarzuilens. Naast zijn maatschappelijke betrokkenheid is hij vele jaren ook in de zakelijke sector vrijwillig zeer actief geweest in tal van bestuurlijke nevenfuncties en verenigingswerkzaamheden. Het betrof werkzaamheden in de sector van Bouwend Nederland, wegenbouw en infrastructuur in het bijzonder.

De heer M. Verweij (49 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Verweij is werkvoorbereider bij firma Beminco te Utrecht. Hij zet zich daarnaast sinds 1997 in voor de samenleving, in het bijzonder voor de Utrechtse Krachtsport Vereniging De Halter. Door de ervaringen uit zijn eigen sportcarrière op internationaal niveau werd hij in 1997 hoofdtrainer van de jeugd bij De Halter. Hij stimuleert de leden en brengt hen de kneepjes van de krachtsport bij. Onder zijn leiding zijn vele nationale titels behaald en kwamen leden op internationaal gebied tot bloei. Als lid van de technische commissie ontwikkelt hij activiteiten om zijn leden te laten groeien in de sport. Denk hierbij onder meer aan mentale coaching, voedingsadvies en looptraining. Ook ontwikkelde hij het jeugd-technisch beleidsplan. Daarnaast begeleidt de heer Verweij talenten van diverse worstelverenigingen bij het Regionaal Talent Centrum Olympisch Worstelen dat hij in 2006 mede heeft opgericht.

De heer J.P. Wielaert (62 jaar) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Wielaert is een icoon van de Nederlandse sportjournalistiek. Sinds 1984 werkt hij voor Radio 1 als verslaggever, presentator en columnist op het gebied van kunst, cultuur, natuur & milieu, politiek en sport. Behalve voor de NOS werkt hij tevens voor Veronica, de NTR en de NPS. Als journalist en verslaggever is de heer Wielaert jarenlang actief geweest binnen de wereld van de Tour de France. Ruim 11 jaar heeft hij gelobbyd om de Tour de France in Utrecht te laten starten, hetgeen gelukt is in 2015 toen op zaterdag 4 juli de Grand Départ van Utrecht plaats vond. Door zijn inzet is Utrecht internationaal op de kaart gezet. Naast het radiowerk schrijft de heer Wielaert regelmatig voor verschillende kranten, tijdschriften en ook heeft hij talrijke boeken geschreven over zijn uiteenlopende belangstellingsgebieden zoals de Tour de France, popmuziek en de Tweede Wereldoorlog. Zijn eerste boek verscheen in 1996, biografie over Gert-Jan Theunisse. Daarna volgden verhalen over de heroïek van het wielrennen en de Tour de France, de kunstenaars scène van het New Yorkse Chelsea Hotel, de blues van Harry Muskee, de lieux de memoires van de Tweede Wereldoorlog. Tot slot was hij een aantal jaren als adviseur nauw betrokken bij de totstandkoming van de bijzondere versies van de Bosatlas.

©Foto: Desirée Meulemans

Lees ook:
- Lintjesregen sportvrijwilligers 2017
VSU erelid Paul Verweel overleden
Sportpedagoog actief in Utrecht