05-09-2018

Project Leef je uit!
 Stimuleringsbudget Jeugd - Sport en cultuur voor iedereen

Uit recent onderzoek onder jeugd en jongeren (t/m 18 jaar) is gebleken dat nog steeds niet alle kinderen vanzelfsprekend kunnen meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten. De stap naar dit aanbod is voor deze groep soms nog te groot door uiteenlopende redenen. Juist daarom is deelname aan sport en cultuur (extra) belangrijk en draagt bij aan het ontwikkelen van sociale- en motorische vaardigheden en gezondheid.

Vanuit het nieuwe project Leef je uit! van SportUtrecht zijn extra middelen beschikbaar in de vorm van een stimuleringsbudget voor sportaanbieders met als doel de drempels weg te nemen en deze kinderen toch de mogelijkheid te geven om in aanraking te komen met sport- en cultuuraanbod. We ondersteunen hen en denken mee bij het laagdrempelig en toegankelijk maken van bestaand- en/of nieuw aanbod.

Het uitgangspunt bij de inzet van het stimuleringsbudget is vanzelfsprekend dat alle kinderen kunnen meedoen. Belangrijke criteria bij het beoordelen van de aanvragen zijn het betrekken van kinderen bij het organiseren van activiteiten, het promoten van het aanbod vanuit de kinderen zelf en het zoeken van de samenwerking / integratie met cultuur.

De samenwerking tussen sport en cultuur is misschien nog even zoeken. Maar denk bijvoorbeeld eens aan toneel, muziek of dans op de sportclub of misschien wel kookactiviteiten of nog wat anders? We denken graag mee!

Hoe doe je een aanvraag?

Als sportaanbieder kun je door het indienen van een projectplan een aanvraag doen bij het stimuleringsbudget. De aanvraag moet aan de volgende criteria voldoen:

  • Het aanbod is in de basis gericht op jeugd en jongeren in de leeftijd t/m 18 jaar. 

  • Het aanbod heeft als doel jeugd en jongeren die nu nog niet sporten of 
deelnemen aan cultuuractiviteiten te laten meedoen. 

  • Het aanbod is laagdrempelig, zowel toegankelijk (tarief, tijdstip) als qua locatie in 
de buurt van kinderen; In de communicatie en promotie van het aanbod hebben kinderen een rol (kinderen inspireren kinderen); 

  • Het aanbod heeft een structureel karakter; 

  • Initiatieven die betrekking hebben op de wijken waar de participatiegraad laag is hebben 
voorrang. 

  • Maximaal bedrag van € 6.000. 

  • De aanbieder en het aanbod zijn U-pas geaccrediteerd. 

  • Het projectplan bestaat uit maximaal drie A4-tjes met een begroting en planning.

De volgende zaken zijn een pré: 


  • Bij voorkeur een samenwerking zoeken met cultuuractiviteiten. 

  • Kinderen hebben zelf een rol in het verzinnen en organiseren van de activiteiten. 


Sportaanbieders kunnen een aanvraag doen bij SportUtrecht om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit budget. SportUtrecht beoordeeld de ontvangen aanvragen. Aanvragen kunnen worden gedaan t/m 31 december 2018.

Meer informatie of wil je brainstormen over de mogelijkheden? Neem contact op met Floor Kok, Adviseur Verenigingen & Projectleider Leef je uit! via Floor.Kok@sportutrecht.nl.