20-09-2018

Subsidie sportaanbieders met speciaal sportaanbod

De gemeente Utrecht ondersteunt sportaanbieders die sportactiviteiten in Utrecht organiseren en aanbieden voor leden met een functiebeperking. Door een financiële bijdrage zijn sportaanbieders beter in staat Utrechters met een functiebeperking te laten sporten en bewegen in een goede sportinfrastructuur

De gemeente Utrecht ondersteunt sportaanbieders die sportactiviteiten in Utrecht organiseren en aanbieden voor leden met een functiebeperking. Door een financiële bijdrage zijn sportaanbieders beter in staat Utrechters met een functiebeperking te laten sporten en bewegen in een goede sportinfrastructuur

U kunt een aanvraag doen van 15 september tot en met 15 oktober 2018

In het aanvraagformulier geeft u het aantal leden met een beperking op. U kunt voor maximaal 100 leden subsidie vragen. De hoogte van de subsidie wordt berekend na sluitingsdatum van de subsidie. Het totale subsidiebedrag wordt dan gedeeld door het totaal aantal leden van alle aanvragen. De uitkomst is een basisbedrag per lid, dat wordt vermenigvuldigd met het aantal door u opgegeven leden. Bij de aanvraag moet het aantal spelende leden met een beperking per 1 september 2018 worden opgegeven. Voor 31 december 2018 ontvang je bericht wanneer je een aanvraag hebt gedaan.

Let op: deze subsidie is expliciet bedoeld voor sport- en beweegactiviteiten die de sportaanbieder aanbiedt voor mensen met een beperking en niet voor regulier aanbod. Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag wordt gekeken naar de eisen en criteria beleidsregel subsidie sportverenigingen

Ga voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier naar: www.utrecht.nl/subsidiesportverenigingen

Lees ook:
drie sportimpuls projecten van start in Utrecht 
subsidie sportstimulering
- Coming out day