Nieuwsoverzicht

22-09-2017

Lidmaatschappen sportclubs in 2016: cijfer nagenoeg stabiel

Maandag 18 september kwam NOC*NSF naar buiten met de lidmaatschapscijfers over 2016. Hoewel het een bekend gegeven is dat sportverenigingen over...

21-09-2017

Voetbal belangrijkste sport in Utrecht

Utrecht is een sportstad. Zeker weten, vindt prof. dr. Paul Verweel, hoogleraar aan de departement Bestuurs- en Organisatiewetesschap (USBO) van...

14-09-2017

Grote opkomst VSU Congres

Maandag 11 september vormde de prachtig nieuwe locatie van het Sportcollege Utrecht het decor voor het VSU Sportcongres. De aula van de school...

14-09-2017

Steeds minder leden voor sportclubs

Het aantal mensen dat lid is van een sportvereniging in Utrecht daalt en blijft dalen. Sommige clubs hebben wachtlijsten, maar de toekomst van...

14-09-2017

"Ik denk dat wij het als vereniging aardig op orde beginnen te krijgen"

Jongeren in sportbesturen: De besturen van sportverenigingen en andere sportorganisaties bestaan nog steeds voornamelijk uit 'oudere' mannen...