UBALL


UBALL staat voor Utrecht Basketball en is de officiële Basketball Academy van Midden Nederland. 

Dit talentencentrum bestaat uit een zestal jeugdteams met in totaal zo'n 70 talenten. Deze teams komen allemaal uit op eredivisieniveau. Door de nauwe samenwerking met het Leidsche Rijn College en het ViaNova College is een ideale basis geschapen om de school en topsportopleiding met elkaar te combineren. E.e.a. leidt ertoe dat de talenten in de gelegenheid worden gesteld om 15 uur per week onder professionele begeleiding te trainen. De nadruk bij de topsportopleiding ligt met name op het verbeteren van de technische, mentale en fysieke vaardigheden. Hierin staan de vier kernwaarden van UBALL centraal. 

UBALL streeft ernaar om zoveel spelers te leveren voor de diverse Nationale selecties. Op dit moment zitten zo'n 15-20 talenten in de (voor)selectie van de Nationale teams in hun leeftijdsklasse. Dit is een mooie aanloop naar eredivisiebasketball op seniorenniveau op termijn in Utrecht. Zo levert UBALL een waardevolle bijdrage aan de verdere ontwikkeling van topbasketball in Nederland.

Bezoek hier de website.