Aanmelden als vereniging

Digitale registratie sportverenigingen
Op het digitale verenigingsformulier kunnen alle contactgegevens worden ingevuld die van belang zijn, zoals postadres, namen en adressen van bestuursleden en de wijze van vermelding in de digitale sportgids (te vinden op www.sportutrecht.nl/sportgids). Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor onze eigen administratie en niet worden verstrekt aan derden cq voor commerciële doeleinden. Van tijd tot tijd zullen mailings gestuurd worden over sportieve aangelegenheden in Utrecht, zoals uitnodigingen om als sportaanbieder mee te doen aan sportieve projecten in de gemeente Utrecht en informatie over de subsidieregeling voor sportverenigingen.

Lid worden?
Utrechtse sportverenigingen kunnen lid worden van de VSU en zodoende gebruikmaken van alle voordelen, zoals een abonnement op het Sportjournaal, gratis deelname aan activiteiten en voordelen vanuit het bedrijfsleven.
Een lidmaatschap van de VSU kost per vereniging jaarlijks € 15 plus € 0,20 per individueel verenigingslid. Telt een vereniging bijvoorbeeld 100 leden, dan is de jaarlijkse contributie dus € 15 plus 100 x € 0,20 = € 35.
Indien u lid wilt worden stuur dan een mail naar:
info@sportutrecht.nl

Aanmelden digitale registratie
Klik hier voor het digitale registratieformulier. Vul hier de verplichte velden in voor de 1e registratie. Kies een unieke gebruikersnaam en een eigen mailadres of het mailadres van de vereniging. Na registratie ontvangt u binnen 3 werkdagen een bevestiging (naar het opgegeven mailadres) met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze gegevens kan nu worden ingelogd en de gegevens op het formulier kunnen worden ingevuld.

» Klik hier voor het digitale registratieformulier