Leden VSU

Leden van de VSU
Er zijn momenteel 247 sportverenigingen lid van de VSU.
(stand per 1/3/2018)

Overzicht leden VSU

Ga naar www.sportstad-utrecht.nl voor meer informatie over het sportaanbod.