Sport organiseren

Sportverenigingen, scholen, zorginstellingen en alle andere organisaties die sport willen organiseren voor mensen met een beperking kunnen voor ondersteuning terecht bij Utrecht Sport op Maat. Wij denken graag mee over de beste aanpak en organiseren in samenwerking met onze partners verschillende activiteiten en evenementen:

G-Challenge, oktober
Dit voetbal toernooi voor mensen met een beperking werd voor het eerst georganiseerd in 2008. Stichting Klein Galgenwaard,de Utrechtse voetbalverenigingen met een G-voetbal afdeling (COV Desto, DVSU,VSC, VVJ) en de VSU zijn verantwoordelijk voor de organisatie. Jean-Paul de Jong is het boegbeeld van dit evenement. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd in Zuilen op het nieuwe sportcentrum.

G-Spelen, mei
Dit is het grootste evenement voor mensen met een verstandelijke beperking in de stad Utrecht. Jong en oud kunnen deelnemen aan diverse sporten. Ook mensen die geen lid zijn van de diverse verenigingen kunnen deelnemen. De G-Spelen worden georganiseerd in samenwerking met Sportservice Midden Nederland, Stichting Klein Galgenwaard, Sportsa en de Gemeente Maarssen. Het evenement vindt plaats op de naastgelegen sportparken Daalseweide en Zuilen.

Special Heroes Day
Special Heroes is het programma waarbij sportverenigingen met een aangepast sportaanbod clinics geven op de scholen. In samenwerking met de combinatie functionaris Special Heroes worden kinderen  geënthousiasmeerd om lid te worden van de vereniging. 1 keer per jaar wordt er een sportdag georganiseerd voor alle scholen (uit het Speciaal Onderwijs die deelnemen aan Special Heroes: de Special Heroes Day.

Jekuntmeer! Sportdagen

De website www.jekuntmeer.nl is de digitale sociale kaart van de gemeente Utrecht waarop vraag en aanbod van activiteiten, vrijwilligerswerk en werk-leertrajecten op het gebied van welzijn en zorg te vinden zijn. De naam (jekuntmeer!) is ook verbonden aan de sportdag voor de instellingen voor maatschappelijke opvang die jaarlijks in Utrecht georganiseerd wordt. Cliënten van o.a. het Leger des Heils, Altrecht, de Tussenvoorziening, Abrona en de SBWU kunnen op deze dag deelnemen aan sporten die deze organisaties zelf ook aanbieden.

Ook een evenement organiseren?
Indien u behoefte heeft aan advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met de VSU via sportopmaat@sportutrecht.nl of telefoon (030) 284 07 70.