Sportwegwijzer Utrecht

In dit menu vindt u allerlei informatie over sporten in Utrecht. Wilt u weten wat de sportmogelijkheden zijn? Raadpleeg dan de digitale sportgids onder het menu sportaanbod. Voor een overzicht van alle (gemeentelijke) sportaccommodaties kunt u hier terecht. Ook vanuit Harten voor Sport worden diverse wijksportactiviteiten en beweegprogramma's georganiseerd. De beweegmakelaar coördineert deze activitieten. Tevens vinden in Utrecht jaarlijks diverse sportevenementen plaats. Deze zijn weergegeven in de sportevenementenkalender.

Andere vraag of meer informatie?
Neem dan contact op met VSU via info@sportutrecht.nl