Schoon Belonen

Binnen het project Schoon Belonen werken gemeenten en maatschappelijke organisaties samen om zwerfafval in Nederland zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Schoon Belonen is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Natuur & Milieu en het Afvalfonds Verpakkingen. De gemeente Utrecht richt zich samen met Utrecht Natuurlijk op scholen (basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs) in de wijken Overvecht, Hoograven, Lunetten en Leidsche Rijn. Drie sportverenigingen uit Leidsche Rijn doen mee aan een pilot binnen de gemeente Utrecht.

Neem voor meer informatie contact op met Irene Mobach, telefoon (030) 284 07 78 of i.mobach@sportutrecht.nl