Sport en regenboog

De VSU zet zich in voor de emancipatie van LHBT-sporters (lesbisch, homo, biseksueel, transgender). In het algemeen kan gesteld worden dat LHBT-sporters redelijk positief oordelen over hun sportklimaat. Toch is er een substantiële groep die angst ervaart voor afwijzende reacties en niet eerlijk en open is over hun seksuele oriëntatie. De VSU vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor seksuele diversiteit in de sport. Haar visie is immers dat iedereen moet kunnen sporten binnen de vereniging, dus ook homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Het is hierbij belangrijk dat het onderwerp op de politieke agenda wordt gezet en ook bij sportverenigingen in beeld komt en blijft.

Uitnodigend sportklimaat
De kans is groot dat ook binnen uw vereniging een probleem rondom (seksuele) diversiteit speelt, mogelijk zonder dat u zich daar als bestuur duidelijk bewust van bent. En ook dan: hoe maak je dit bespreekbaar? En hoe werk je aan een sportklimaat waarin iedereen zich geaccepteerd voelt, ongeacht de seksuele voorkeur? Laten we ons in Utrecht inzetten voor een sportklimaat dat uitnodigend is en bijdraagt aan een positieve sfeer. De gemeente Utrecht, VSU en de Nederlandse Sport Alliantie (NSA) hebben het initiatief genomen om hier gezamenlijk en samen met u aan te werken, vanuit een positieve insteek.

Ondersteuning
Heeft uw vereniging interesse om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit binnen de vereniging? De VSU en de NSA verzorgen kosteloos ondersteuning via gesprekken en workshops. Daarnaast geven wij advies over het implementeren van seksuele diversiteit binnen het verenigingsbeleid. Ook bieden wij de cursus vertrouwenscontactpersoon (VCP) jaarlijks aan. De VCP is het eerste aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Daarnaast geeft een VCP het bestuur (on)gevraagd advies over het creëren van een veilig en uitnodigend sportklimaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koen van Es via k.vanes@sportutrecht.nl of (030) 284 07 70.