Vernieuwend sportaanbod

De VSU stimuleert verenigingen om vernieuwend bezig te zijn. De VSU heeft budget beschikbaar om nieuwe sportinitiatieven te ondersteunen.

Het betreft initiatieven die:

  • Georganiseerd worden door sportorganisaties die lid zijn van de VSU;
  • Nog niet eerder georganiseerd zijn in Utrecht;
  • Een structureel karakter hebben;

Het budget dat beschikbaar is wordt ingezet voor verenigingen. Die verenigingen kunnen het bedrag, mits de activiteit voldoet aan de voorwaarden, direct investeren in hun nieuwe activiteit.

Wilt u meer informatie over vernieuwend sportaanbod? Neem dan contact op met Koen van Es via k.vanes@sportutrecht.nl of via (030) 284 07 70.