Convenant

Het convenant Utrecht Onderweg is in 2002 ontstaan met zeven voetbalverenigingen. Inmiddels wordt het convenant ondersteund door alle 32 voetbalverenigingen die Utrecht rijk is. Het convenant Utrecht Onderweg naar 2020 richt zich op drie onderwerpen:

  • Sportiviteit en respect
  • De vitale sportvereniging
  • De vitaal+ sportvereniging

Twee maal per seizoen komen de verenigingsbestuurders bij elkaar, telkens bij een andere vereniging. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten komen interessante thema's aan de orde. De verenigingen krijgen de kans om hun (on)genoegens kenbaar te maken aan andere verenigingen, de VSU, de KNVB en de gemeente Utrecht. Daarnaast is het een ideale gelegenheid voor bestuurders om met elkaar in contact te komen en elkaar te helpen. Meer informatie over het convenant vindt u hier.

Sinds de totstandkoming van het Totaalvoetbalplan in 2011 zijn er meer bijeenkomsten en activiteiten waarbij de verenigingen gezamenlijk optrekken bij het ontwikkelen van de drie eerder genoemde thema's in de Utrechtse voetbalwereld. Meer informatie over het Utrechts Totaalvoetbalplan vindt u hier.

Downloads:
>>Voetbalconvenant 2016-2020
>>Voetbalconvenant 2011-2016
>>VoetbalJournaal I
>>VoetbalJournaal II
>>VoetbalJournaal III
>>VoetbalJournaal IV
>>VoetbalJournaal V
>>VoetbalJournaal VI
>>VoetbalJournaal VII
>>Voetbaljournaal IIX
>>VoetbalJournaal IX
>>Notulen Utrecht onderweg naar 2016 I
>>Notulen Utrecht onderweg naar 2016 II
>>Notulen Utrecht onderweg naar 2016 III
>>Notulen Utrecht onderweg naar 2016 IV
>>Notulen Utrecht onderweg naar 2016 V
>>Notulen Utrecht onderweg naar 2016 VII
>>Notulen Utrecht onderweg naar 2016 IIX