Inzet externe adviseurs

De VSU maakt naast de eigen verenigingsadviseurs ook gebruik van externe adviseurs als dat nodig is. Een externe adviseur kan bijvoorbeeld ingezet worden voor juridische zaken.

Neem voor meer informatie over de externe adviseurs contact op met Martijn Wellen via (030) 284 07 76 of m.wellen@sportutrecht.nl.