Materialen voor verenigingen

Sportverenigingen kunnen gebruik maken van een onderstaande materialen als versterking van het verantwoord alcoholbeleid.

Barbordje
Vanuit de Drank- en Horecawet zijn verenigingen verplicht om de geldende regels omtrent alcoholgebruik in hun kantine te laten zien. Daarvoor kunnen verenigingen gebruik maken van een barbordje. Een voorbeeld van zo'n barbordje is hier te vinden. Deze kunt u aanpassen naar de situatie bij uw vereniging.

Bestuursreglement
Naast het communiceren van de geldende regels binnen de vereniging, zijn clubs verplicht om een bestuursreglement op te stellen. Zonder bestuursreglement is het ook niet mogelijk om een Horecavergunning te krijgen. Voor het bestuursreglement is een standaard format beschikbaar, opgesteld door NOC*NSF. Ook dit bestuursreglement kunt u aanpassen naar de situatie bij uw vereniging. Klik hier voor een standaard bestuursreglement, aangepast aan de Utrechtse situatie. 

Films NOC*NSF
De nationale sportkoepel heeft twee films ontwikkeld om de handhaving van de leeftijdsgrens binnen sportverenigingen onder de aandacht te brengen. De eerste is een korte animatiefilm over de nadelige gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren en hoe dit te voorkomen.

In de tweede film wordt het belang om aandacht te besteden aan het onderwerp alcohol en jongeren vanuit diverse perspectieven belicht. Onder anderen staatsecretaris Martin van Rijn van VWS, kinderarts Nico van der Lely, bondsbestuurder Johan Wakkie maar ook bestuurders van sportverenigingen delen hun visie op het thema alcohol, jongeren en sport. 

IVA-training
IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcoholgebruik. Verenigingen zijn in het kader van de Horecavergunning verplicht om altijd minimaal één leidinggevende met SHV-verklaring of iemand met een IVA-training achter de bar te hebben staan. Maar over het algemeen is aan te bevelen dat iedereen die achter de bar staat de IVA-training met goed gevolg heeft afgelegd.
De IVA-training is online te volgen via de website van NOC*NSF. Het is echter sterk aan te bevelen om de IVA-training middels een opgeleide trainer in uw eigen kantine te doen. Om uw barpersoneel alvast te instrueren kunt u gebruik maken van dit filmpje.

Teksten voor communicatie binnen de club
Er zijn een aantal teksten ontwikkeld om verantwoord alcoholbeleid binnen de vereniging onder de aandacht te brengen. Deze teksten gaan over:

U kunt de teksten naar eigen inzicht gebruiken (en eventueel aanpassen) voor verschillende communicatieplatforms: de website, het clubblad, Facebook, etc.. Het gaat erom dat de strekking duidelijk is: het gebruik van alcohol is geen probleem, zolang dit op een verantwoorde manier gebeurt.