Wetgeving en vergunningen

Er zijn een aantal wetten en lokale regels die betrekking hebben op het alcoholbeleid binnen een sportvereniging. Deze worden hieronder toegelicht. De informatie over de Horecavergunning is afkomstig van de gemeente Utrecht.

Drank- en Horecawet
In de Drank- en Horecawet is per 1 januari 2014 een belangrijke wijziging doorgevoerd: de leeftijdsgrens waarop alcohol gedronken mag worden, is verhoogd van 16 naar 18 jaar. Meer informatie over wetgeving (onder andere Wegenverkeerswet en Wetboek van Strafrecht) is te vinden op de website van NOC*NSF en informatie over de veranderingen in de Drank- en Horecawet vanaf 1 januari 2014 is hier te vinden. Daarnaast geldt voor Utrechtse verenigingen de paracommerciële verordening Utrecht. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW) bij sportverenigingen. De checklist die daarvoor wordt gebruikt, is hier te vinden. 

Naleving leeftijdsgrenzen
De naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol blijkt (landelijk) voor ondernemers, jongeren en ouders nog niet vanzelfsprekend. Om de naleving te controleren worden door de gemeente Utrecht mystery guest controles uitgevoerd. Verenigingen die tijdens deze controles voor een tweede keer in overtreding blijken, krijgen een bestuurlijke boete opgelegd van ruim €1.300. Voorkom geldboetes en zorg dus dat de controle van de alcoholleeftijd in orde is! 

Vergunningen
Sportverenigingen die hun kantine zelf beheren zijn – wanneer zij alcohol verkopen – verplicht om twee vergunningen te hebben: de Drank- en Horecawetvergunning en de Horeca-exploitatievergunning. Beide vergunningen kunnen worden aangevraagd bij de gemeente. Wanneer verenigingen zich niet aan de regels houden, kan de gemeente een boete opleggen. Ook kan de burgemeester de vergunning schorsen voor maximaal 12 weken, of zelfs geheel intrekken. 

Lees ook:
Naleven Drank- en Horecawet nog niet vanzelfsprekend
- Geen 18, geen alcohol
- Leeftijd alcohol naar 18 jaar