Aangepast sporten

Consulent aangepast sporten bij de VSU

Bij de VSU is een consulent aangepast sporten actief. Deze consulent ondersteunt de sportverenigingen die een aanbod voor aangepast sporten hebben of die de wens hebben om dit aanbod op te zetten. Daarnaast ondersteunt de consulent mensen met een beperking die willen sporten bij een sportvereniging.

Vanaf 2013 zijn alle activiteiten op het gebied van aangepast sport ondergebracht bij Utrecht Sport op Maat. In deze netwerkorganisatie werken diverse partijen samen om het sportaanbod voor deze doelgroep te verhogen. 

Neem voor meer informatie of met vragen contact op de VSU, via telefoon (030) 284 07 70 of e-mail: info@sportutrecht.nl.