Accommodatie

Een goede accommodatie is voor sportverenigingen van groot belang voor een prettige sportbeoefening en veiligheid van leden en bezoekers. Accommodatiebeleid is daarom een onderwerp dat structurele aandacht vraagt en de VSU kan de Utrechtse sportverenigingen daarin ondersteunen.

Via het menu aan de linkerzijde kunt u informatie en tips vinden die betrekking hebben op accommodaties. Daarnaast biedt de VSU ondersteuning op maat. Hierbij kunt u denken aan begeleiding bij verbouwingen, verhuizingen en fusies.

Is uw vraag nog niet beantwoord of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar Martijn Wellen via m.wellen@sportutrecht.nl.