Pilot zelfbeheer

Gemeente Utrecht geeft per augustus 2016 sporthal Lunetten als pilot in zelfbeheer aan de basketbalverenigingen Cangeroes en Amazone. Ook Top Judo Utrecht die gebruik maakt van de kleine zaal in de sporthal, zal participeren in de pilot.

Wethouder Jansen: “Hiermee geeft de gemeente zaalsportverenigingen de kans om, net als veldsportverenigingen, een eigen accommodatie te runnen met sportcapaciteit en een kantine. Hiermee krijgen zij meer zeggenschap over de accommodatie, en kunnen zij hun ondernemerschap verder ontwikkelen”. Cangeroes en Amazone hebben de uitdaging met beide handen aangegrepen. Zij willen hiermee de basketbalsport in Utrecht promoten en een thuishonk creëren voor hun leden. Ook gaan zij sportactiviteiten aanbieden voor de bewoners van Lunetten die geen lid zijn, en willen zij samen met de wijk onderzoeken hoe zij van maatschappelijke meerwaarde kunnen zijn voor de wijk. Doordat de basketballers drie avonden in de week gaan trainen in sporthal Lunetten hebben- in goed overleg- een aantal andere gebruikers van sporthal Lunetten hun activiteiten verplaatst naar sporthal Hoograven en/of Nieuw Welgelegen. De jeugdtrainingen en een wijksportvereniging kunnen in sporthal Lunetten blijven sporten.

Neem voor meer informatie of vragen contact op met de VSU, info@sportutrecht.nl of (030) 284 07 70.