Verduurzaming

Sportverenigingen hebben over het algemeen hoge energienota's. Verlichting op de sportvelden, verwarming van de kleedkamer en kantines; het energieverbruik is hoog. Geld en tijd om te investeren in energiebesparende maatregelen is er vaak niet, waardoor energiebesparende kansen vaak niet benut worden. Veel Utrechtse sportverenigingen staan echter open voor het verduurzamen van hun sportaccommodaties.

Vanuit het programma Utrechtse Energie! zijn er momenteel verschillende subsidiemogelijkheden beschikbaar. Daarmee wil de gemeente Utrecht bewoners, bedrijven en sportverenigingen helpen bij het nemen van duurzame energiemaatregelen. De subsidie om isolatiemaatregelen te treffen aan de sportaccommodatie is hier een voorbeeld van. Het doel van VSU is om de Utrechtse sportverenigingen te stimuleren en ondersteunen bij het benutten van deze mogelijkheden. Via een integrale aanpak willen de gemeente Utrecht en VSU de sportverenigingen in staat stellen om via gunstige financieringsvoorwaarden duurzaamheidsaanpassingen te realiseren. In de integrale aanpak zullen een duurzaamheidscan, de verschillende subsidiemogelijkheden en gunstige financieringsmogelijkheden uitgewerkt worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het project VSU Energie of stuur een mail naar Irene Mobach via i.mobach@sportutrecht.nl.