Communicatie

Communicatie is de laatste decennia flink aan verandering onderhevig. De mobiele telefoon speelt een belangrijke rol in het hedendaagse leven, de papieren brief is voor een groot deel vervangen door e-mail en de opmars van de sociale media is de laatste jaren enorm. Ook sportverenigingen worden vanzelfsprekend geconfronteerd met deze ontwikkelingen. De website is tegenwoordig voor veel verenigingen het belangrijkste medium om naar de leden te communiceren en het traditionele clubblad wordt steeds vaker vervangen door een digitale versie.

Communicatie is belangrijk om meerdere redenen. Goede communicatie binnen de vereniging zorgt voor tevreden leden en leidt ertoe dat de leden een positief clubgevoel uitdragen. Daarnaast kunt u aan de buitenwereld laten zien dat uw vereniging bestaat, activiteiten organiseert, etc. Via het menu aan de linkerzijde vindt u informatie die de VSU hierover beschikbaar heeft.

Is uw vereniging toe aan een nieuwe website? Eens per jaar organiseert de VSU samen met de Hogeschool Utrecht het project Pimp my site. Voor de deelnemende clubs wordt dan een website gebouwd door studenten van de opleiding Digitale communicatie. Lees alles over dit project en de tot nu toe behaalde resultaten op de pagina Pimp my site.

Heeft u na het lezen van de informatie op onze website nog vragen? Stelt u uw vraag via de mail aan Martijn Wellen via m.wellen@sportutrecht.nl.