Reclame uitingen

Naar aanleiding van gesprekken in de werkgroep wet- & regelgeving (periodiek overleg tussen de VSU en de gemeente Utrecht) heeft de gemeente aangegeven open te staan voor het verruimen van de mogelijkheden voor sportverenigingen om (extern gerichte) reclame te voeren op hun sportcomplex. 

Heeft uw vereniging plannen voor het plaatsen van extern gerichte reclame-uitingen of bent u benieuwd naar voorbeelden elders in het land? Of wenst u meer informatie over de procedure? Neem dan contact op met de VSU via info@sportutrecht.nl of (030) 284 07 70.