Financiën

Voor het voortbestaan van uw vereniging is een goed financieel beleid van essentieel belang. Hier vindt u informatie over belastingen, contributie, crowdfunding, fondsenwerving, ondernemersfonds Utrecht, sponsoring en subsidies.

Als uw vraag hier niet wordt beantwoord kunt u hem stellen door te mailen naar Martijn Wellen, via m.wellen@sportutrecht.nl.