Belastingen

Als bestuurder van een sportvereniging kunt u te maken krijgen met belastingen als btw, loonheffingen, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting en schenk- en erfbelasting. Alle belangrijke informatie met betrekking tot deze belastingen vindt u op de website van de Belastingdienst: Sport en belasting.

De contactpersoon van de Belastingdienst voor de regio Utrecht is:

Hans Schell
Telefoon: 06-31668620
E-mail: Utrecht-gooi.sport.en.belastingen@belastingdienst.nl