Contributie

Het (tijdig) innen van de contributies is voor penningmeesters vaak een lastige en tijdrovende klus. Daarnaast kan er discussie ontstaan over een lidmaatschap dat wel of niet tijdig en op de juiste wijze is opgezegd. Om deze discussie te voorkomen staan hieronder enkele tips voor de vereniging. Daarnaast kunt u zich een hoop zorgen besparen door het innen van de contributie zelfs geheel uit handen te geven.

Duidelijkheid omtrent opzeggen

  • Zorg ervoor dat op het inschrijfformulier al duidelijk vermeld staat op welke manier de opzegging moet plaatsvinden en wat de uiterste datum van opzegging is (bijvoorbeeld 1 maand voor het nieuwe seizoen, per brief gericht aan de ledenadministratie).
  • Het lid moet dit inschrijfformulier ondertekenen en krijgt hiervan een kopie. De vereniging moet het origineel goed bewaren, zodat zij kan aantonen dat het lid akkoord is gegaan met de vermelde regels.
  • Om verwarring te voorkomen mag niemand binnen de vereniging mondelinge opzeggingen accepteren. Desgevraagd moeten trainers, bestuursleden en andere functionarissen het lid kunnen vertellen hoe er opzegd dient te worden.
  • Ter verduidelijking is het verstandig om één maand voor de uiterste opzegdatum een (digitale) nieuwsbrief te sturen naar alle leden. Daarin blikt u vooruit op het nieuwe seizoen en benadrukt u nog even dat een ieder die niet tijdig heeft opgezegd voor het komende jaar weer contributieplichtig is.
  • Als stok achter de deur kunt u natuurlijk ook altijd nog een sport- of deelnameverbod instellen wanneer betaling van de contributie of boetes (te lang) uitblijft.

Uitbesteding
Om van alle zorgen rondom het innen van de contributie af te zijn, kan uw vereniging besluiten om het innen van de contributie uit te besteden aan een externe partij zoals ClubCollect. Deze partij verzorgt voor uw vereniging het innen van de contributie en het eventueel aanmanen van niet-betalende leden.

De VSU kan u in contact brengen met dergelijke externe partijen. Neemt u hiervoor contact op met Martijn Wellen via m.wellen@sportutrecht.nl.