Sponsoring

Sponsoring vormt vaak een belangrijke inkomstenbron voor een sportvereniging. In de huidige financiële situatie moet iedereen echter een stapje terug doen, waardoor ook uw vereniging geconfronteerd kan worden met teruglopende sponsorinkomsten. Dit vraagt om extra inzet en creativiteit om sponsoren te werven en binden. In het menu links kunt u informatie vinden die u op weg kunnen helpen.

Voor meer informatie over sponsoring en de ondersteuningsmogelijkheden vanuit de VSU kunt u contact met Martijn Wellen, via m.wellen@sportutrecht.nl.