Structuur & Beleid

Als bestuurder zet u de lijnen uit binnen uw vereniging. De VSU kan u bij deze verantwoordelijke taak ondersteunen. Kijk bij 'Bestuur' voor meer informatie.

Daarnaast adviseren wij elke vereniging om te werken aan de hand van een beleidsplan. In een beleidsplan kunnen de huidige stand van zaken en verwachte ontwikkelingen worden uitgewerkt, wat de bestuurders houvast biedt voor de toekomst. Via het menu aan de linkerzijde vindt u meer informatie over het opstellen van een beleidsplan en meer specifiek over het opstellen van beleid met betrekking tot veiligheid. Hiernaast is het mogelijk om een ledenonderzoek uit te laten voeren. Indien gewenst kan de VSU u verder ondersteunen bij het opstellen van een beleidsplan. Neem hiervoor of met andere vragen contact op met Martijn Wellen via m.wellen@sportutrecht.nl.